רדיותרפיה 18.11.2021

מינון קרינה וההשפעה על נזק לבבי

במחקר נמצא נמצא: הסיכון למחלות לב עולה יחד עם עלייה במינון הקרינה - התאמה של מינון הקרינה באזורים שונים עשויה להקטין את הסיכון לתחלואה לבבית כתוצאה מקרינה

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק האם קיים קשר בין טיפול קרינה המתוכנן בהתאם למבני הלב השונים לבין מחלות לב. שאלה נוספת שנבדקה במחקר היתה האם קשר זה משתנה כתלות בהסתיידות של העורקים הכליליים (coronary artery calcification). המחקר נערך בקרב חולים בסרטן השד אשר טופלו ברדיותרפיה.

לצורך המחקר שפורסם בכתב-העת International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics נאספו סריקות CT לתכנון רדיותרפיה, ומפות תואמות של פיזור המינון הטיפולי. נאספו נתונים של 5,561 מטופלים, מתוכם נותרו 5,300 מטופלים לאחר פסילה של מועמדים לא מתאימים או כפילויות. 1,899 מטופלים עברו את סריקת ה-CT שלהם לפני שנת 2011, מה שאפשר מעקב ממושך. נוכחות ההסתיידות בעורקים הכליליים זוהתה באופן אוטומטי.

באמצעות שימוש בשיטות אינטליגנציה מלאכותית פולחו מבנים לבביים (הלב וחדריו, העורקים הגדולים ושלושה עורקים כליליים עיקריים). לאחר מכן, נקבע מינון הקרינה לכל מבנה בנפרד ולמבנה הלב במלואו. המטופלים חולקו לקבוצות מינון שונות: מינון נמוך, מינון בינוני או מינון גבוה. החלוקה לקבוצות בוצעה בהתאמה למבנה הלבבי.

על כל מטופל התקבלו נתונים לגבי אשפוזים על רקע מחלות לבביות ולגבי תמותה. הקשר בין מינון הקרינה המתוכנן למבנים לבביים עם סיכון למחלות לב נחקר במטופלים עם וללא הסתיידויות בעורקים הכליליים. הקשר נבדק באמצעות מודל הסיכונים הפרופורציונליים (מודל קוקס) בקבוצת המעקב הממושך. כמו כן, בוצעו מבחני תגובה הדדית (interactions).

במחקר עלה כי לאחר מעקב חציוני של 96 חודשים (טווח בין-רבעוני 84.2-110.4) בקבוצת המעקב הממושך, 135 מטופלים אושפזו בשל מחלות לב, או נפטרו ממחלות אלו. עוד נמצא כי במידה והמינון למבנה עלה ב-1 Gy, הסיכון היחסי למחלות לב עלה ב-3-11%.

העלייה המוחלטת בסיכון למחלות לב היתה גבוהה באופן מכריע בקרב מטופלים עם הסתיידויות בעורקים הכליליים (שיעור האירוע מינון נמוך = 14-15 לעומת שיעור האירוע מינון גבוה = 15-34 לכל 1,000 שנות-אדם) לעומת מטופלים ללא הסתיידויות (שיעור האירוע מינון נמוך = 6-8 לעומת שיעור האירוע מינון גבוה = 5-17 לכל 1,000 שנות-אדם). לא נמצאו תגובות הדדיות בין הימצאות הסתיידויות בעורקים הכליליים לבין מינון הקרינה.

החוקרים מסכמים כי חשיפה של מבנים לבביים לקרינה נקשרה כמעלת סיכון למחלות לבביות. פילוח אוטומטי של המבנים הלבביים מאפשר הערכה של מינון ממוקם מרחבית, אשר עשוי לעזור במניעת נזק לבבי כתוצאה מרדיותרפיה. נתון זה עשוי להיות חשוב במיוחד בחולים בסרטן השד, אשר נמצאו אצלם גם הסתיידויות בעורקים הכליליים.

מקור:

van Velzen, S. G. M., Gal, R., Teske, A. J., van der Leij, F., van den Bongard, D. H. J. G., Viergever, M. A., Verkooijen, H. M., & Išgum, I. (2021). AI-based radiation dose quantification for estimation of heart disease risk in breast cancer survivors after radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2021.09.008

נושאים קשורים:  רדיותרפיה,  הסתיידויות בעורקים הכליליים,  מחקרים,  קרינה
תגובות